Aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG)
FSC

Aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

Duurzaam, efficiënt en toekomstgericht: de aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) per 1 januari 2025 markeert een nieuwe fase in milieuvriendelijke bouwpraktijken. Met de aangekondigde verlaging van de norm van 0,8 naar 0,5 door Minister de Jonge, staat de bouwsector voor een uitdaging én een kans. Deze norm, die de milieu-impact van bouwmaterialen en de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt, wordt belangrijker dan ooit.

Wat is MPG?

De Milieuprestatie Gebouwen is een score die aan een gebouw wordt toegekend. Het stelt eisen aan de milieu-impact van materialen, energiezuinigheid en de levensduur van een gebouw. De MPG-score wordt als volgt berekend:

MPG = MKI.bw/(A.bvo*Lbw)

Waarbij:

 • MKI.bw staat voor Milieu Kosten Indicator op bouwwerkniveau.
 • A.bvo is het Bruto Vloeroppervlak.
 • Lbw is de levensduur van het bouwwerk.

De Milieu Kosten Indicator (MKI) wordt bepaald door een levenscyclusanalyse (LCA), die de milieu-impact van productie, gebruik, recycling en afvalverwerking van materialen meet. Hoe lager de kosten, hoe beter de milieuprestatie.

De rol van Productkaarten in de MPG-berekening

Voor de LCA worden materialen beoordeeld met behulp van Productkaarten, die in drie categorieën worden verdeeld:

 • Categorie 1: Merkgebonden productdata van een fabrikant 🡪 specifiek voor een bepaald product, zoals geproduceerd door de fabrikant die de LCA heeft laten uitvoeren. (een LCA voor Forestlines® zou bijvoorbeeld categorie 1 zijn)
 • Categorie 2: Merkongebonden productdata, vaak uitgevoerd door brancheverenigingen, bijvoorbeeld gevelbekleding van Zuid-Amerikaans tropisch hardhout
 • Categorie 3: Merkongebonden data van stichting Nationale Milieu Database. Omdat deze data niet specifiek zijn en vaak erg generiek, wordt er een toelage van 30% aan de MKI toegekend, wat de milieuscore kan verhogen.

Uitdagingen en oplossingen met de nieuwe MPG-normen

Een van de problemen is dat voor veel bouwproducten nog geen specifieke data beschikbaar is in categorie 1 en 2, waardoor generieke data (categorie 3) gebruikt moeten worden. Dit kan de milieuscore negatief beïnvloeden, zelfs als de producten in werkelijkheid een lagere milieuscore zouden kunnen hebben. Gelukkig werken organisaties zoals FSC en de VVNH aan het uitvoeren van LCA's voor gevelbekleding van Zuid-Amerikaans hardhout (categorie 2). Deze data zullen naar verwachting eind 2024 beschikbaar zijn, wat gunstig is voor tropisch hardhout.

Uitbreiding van impactcategorieën

Naast de aanscherping van de MPG wordt besloten om alle 19 impactcategorieën mee te nemen in de LCA-berekening. Impactcategorieën zijn aspecten waarop de milieu-impact wordt beoordeeld, zoals:

 • CO2-emissies
 • Potentie voor vermesting
 • Potentie voor verzuring
 • Giftigheid voor mensen en/of dieren
 • Uitputting van abiotische stoffen

Deze categorieën worden berekend en omgezet naar een bedrag dat de schade aan mens en natuur weerspiegelt. Tot nu toe werden slechts 11 impactcategorieën meegenomen in de MKI-berekening. De uitbreiding naar 19 categorieën heeft echter kritiek ontvangen, omdat de wetenschappelijke basis nog niet volledig is getest. Dit kan ertoe leiden dat biobased materialen slechter scoren dan meer vervuilende materialen, bijvoorbeeld omdat bij hout wordt aangenomen dat het wordt verbrand, wat de milieuscore negatief beïnvloedt.

Invloed op tropisch hardhout

Voor bedrijven zoals Van den Berg, gespecialiseerd in de levering van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout, biedt deze verandering zowel uitdagingen als kansen. Terwijl de aanpassing van de MPG-norm en de uitbreiding naar 19 milieu-impactcategorieën het moeilijker kunnen maken voor minder duurzame producten, kan duurzaam geproduceerd tropisch hardhout juist beter scoren. Goede LCA-scores benadrukken het belang van duurzame teelt en verwerking, iets waar Van den Berg zich al jaren op richt.

De toekomst van milieu-impact data

Er wordt momenteel gewerkt aan het uitvoeren van LCA’s voor producten zoals gevelbekleding van Zuid-Amerikaans tropisch hardhout. Deze gegevens, die naar verwachting eind 2024 beschikbaar zullen zijn, kunnen leiden tot een nauwkeurigere en gunstigere milieu-impactbeoordeling van deze houtsoorten, vooral belangrijk aangezien de markt met deze strengere eisen zal moeten werken.

Hardhout voor een mooiere wereld

Met de MPG-aanscherping biedt Van den Berg een voorbeeld van hoe tropisch hardhout niet alleen mooi en duurzaam kan zijn, maar ook kan voldoen aan de strengste milieuprestatienormen. Door voorop te lopen in duurzaamheidsinitiatieven en deel te nemen aan de ontwikkeling van categorie 2 LCA's, toont Van den Berg haar toewijding aan een duurzamere toekomst. Dit benadrukt hoe belangrijk doordachte materiaalkeuzes zijn, zowel voor de wereld van vandaag als voor die van morgen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Volg ons:

Amazone