De brandklasse van houten gevelbekleding

Het kiezen van een geschikte houtsoort voor gevelbekleding is nog niet zo eenvoudig. De levensduur, uitstraling, bewerkbaarheid; alle eigenschappen van het hout moeten een match zijn met uw project. Ook brandveiligheid speelt hierin een essentiële rol. Op zoek naar duurzaam hardhout dat van nature brandveilig is? Van den Berg Hardhout heeft het!

Als erkend dealer van Forestlines® kan Van den Berg Hardhout u helpen aan onbehandeld hout in brandreactieklasse B. Hiermee voldoet het hout aan de eisen voor reguliere woningen en hoge gebouwen met meer dan drie verdiepingen.

Brandklassen in het kort

De brandklasse van een gevel is gerelateerd aan hoe snel deze vlam vat en hoe snel brand zich verder ontwikkelt. Bij nieuwbouw zijn er zeven brandklassen, lopend van A1 t/m F. Materiaal dat volledig onbrandbaar is, wordt geplaatst in Klasse A1. Deze brandklasse is dus het hoogst haalbare. Indien Klasse F toegekend wordt, is het materiaal extreem brandbaar. Het materiaal is in dit geval ongeschikt voor de toepassing in constructies. Voor hout dat gebruikt wordt voor de bekleding van gevels, is brandklasse B of D vereist. Bij bestaande bouw spreekt men niet van brandklassen, maar van brandvoortplantingsklassen. Vier stuks in totaal. Aan deze indeling zijn weer andere normen verbonden.

Om tot een officiële klassering te komen, kan men een brandtest laten uitvoeren. Dit dient gedaan te worden door een erkende partij. Meerdere wegen leiden naar Rome; er zijn zo’n vier verschillende testen beschikbaar waar men uit kan kiezen. De SBI-test (Single Burning Item) dient men altijd uit te voeren, deze is namelijk verplicht. Een SBI-test is een test die het “eind gebruik” nabootst. Dit wordt gedaan in een afgekaderde ruimte (ongeventileerd). Aan de hand van deze test wordt duidelijk hoe een materiaal scoort op zaken als hitteafgifte, vlamuitbreiding en de productie van rook en giftige gassen.

Brandklasse B of D voor houten gevels

Brandklasse B, C en D zijn klassen die over het algemeen bij gebouwen worden vereist. Materialen met een lagere brandklasse (E of F) mogen in Nederland niet worden toegepast. Voor lage gebouwen (met een hoogte van minder dan 10 m) is een gevel in brandreactieklasse D voldoende. Bij hogere gebouwen (hoger dan 5 meter boven meetniveau) moet de onderste 2,5 meter van de gevel aan brandklasse B voldoen. Deze eis is zwaarder dan brandklasse D. Gevels die boven de 13 meter liggen moeten eveneens aan brandklasse B voldoen. Ook voor gebouwen met een zorgfunctie worden strengere normen gehanteerd op het gebied van brandveiligheid.

Open versus gesloten gevels

Welke brandklasse vereist is voor de houten gevelbekleding, is deels afhankelijk van het type gevelsysteem. Hierbij maken we onderscheid tussen een gesloten en open gevelsysteem. Gevels met een gesloten profiel (en zonder spouw) hoeven niet getest te worden en krijgen automatisch brandklasse D toegewezen. Bij een gesloten gevel worden de planken aaneengesloten bevestigd of overlappen de latten elkaar.

Open gevels daarentegen moeten wel aan een test onderworpen worden om de brandklasse te bepalen. Kenmerkend voor het open gevelsysteem is de ruimte tussen de planken. De planken kunnen zowel horizontaal als verticaal aangebracht worden. Het bepalen van de brandklasse bij open gevels is vrij complex. Zo dient men te kijken naar zaken als de dikte en breedte van de planken, afwerking, ondergrond en de afstand tussen de schroeven.

’Onbehandeld hout in brandklasse B voor gevelbekleding; het kán!’’

Brandklasse van hout verbeteren

Het is mogelijk om de brandklasse van hout te verbeteren. Dit is te realiseren door het hout te impregneren, dompelen en/of coaten met brandvertragende verfsystemen. Indien nodig kan nog een aanvullende coating toegepast worden. Door hout te voorzien van brandvertragende eigenschappen kan het worden toegepast in situaties waar dit anders vanwege de vereiste brandklasse niet mogelijk is. Brandvertragend geïmpregneerd hout heeft echter wel een aantal nadelen. Zo hebben de impregneermethoden onder meer een negatieve impact op de levensduur van het hout. Ook kan er kleurverandering optreden. Bij Van den Berg Hardhout zullen we om deze reden altijd de voorkeur geven aan houtsoorten met een brandklasse die reeds optimaal is.

Hardhout tot brandreactieklasse B brengen, is ook mogelijk zónder brandvertragende behandeling. Van den Berg Hardhout laat u graag kennismaken met Forestlines®.

Forestlines®: een revolutie in de wereld van houten gevelbekleding

Dankzij het revolutionaire gevelsysteem van Forestlines® kan men onbehandeld hout gebruiken voor gevelbekleding. Het circulaire gevelsysteem met een intelligent aluminium profiel brengt als allereerste ter wereld onbehandeld hout tot brandreactieklasse B. De aluminium profielen kunnen met elke houtsoort worden gecombineerd, zodat gevels en daken naar eigen smaak kunnen worden vormgegeven. Momenteel wordt Forestlines® door slechts drie dealers in Nederland aangeboden. Van den Berg Hardhout is hier één van.

Meer weten over Forestlines®

Vraag 'm aan!
HOUTduif

In ons gratis magazine vindt u interessante artikelen, achtergrondinformatie over ons bedrijf en natuurlijk veel inspirerende foto's van gerealiseerde projecten. Vul het formulier in en u krijgt het gratis toegezonden.

GRATIS AANVRAGEN

Volg ons:

Amazone