Specialist in hardhout
voor de buitenruimte

Fava Amargosa hout is geel-bruin van kleur met een groene tint

Fava Amargosa

Fava Amargosa

Duurzaamheid
Bovengronds 1, grondcontact 2-3
Sterkteklasse
Niet bekend
Toepassingen

Onderregels, gevelbekleding, dakdelen, meubels, damwanden en beschoeiingen.

Volumieke massa
Vers 1100-1200 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m3.
Kleur
Geel groen bruin
Bijzonderheden
Het kernhout van Fava Amargosa is geelbruin met een groenige tint. Door blootstelling aan licht wordt de kleur donkerder. Het inademen van houtstof kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Draad
Rechte tot onregelmatige draad tot lichte tot sterke kruisdraad
Nerf
Grof
Werken
Vermoedelijk gering
Drogen
Aan de lucht matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlaktescheurtjes
Bewerkbaarheid
Machinale bewerking van het hout gaat relatief makkelijk. Wel kan een licht botmakend effect optreden. Voorboren is aanbevolen. De afwerking en verlijming wordt als goed gerappor-teerd. Het hout droogt matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlakte-scheurtjes.
Botanische naam
Vatairea paraensis
Groeigebied
Tropisch Zuid- en Centraal-Amerika
Andere namen
Faveira amargosa
Achtergrondinformatie
Veelvuldig parenchym rond de vaten veroorzaakt een duidelijke streeptekening in het hout. De draad is recht tot onregelmatig, met lichte tot sterke kruisdraad. De nerf is grof.
Familie
Leguminosae (Papilionaceae)