Specialist in hardhout
voor de buitenruimte

Fava Amargosa hout is geel-bruin van kleur met een groene tint

Fava Amargosa

Fava Amargosa

Duurzaamheid:
Bovengronds 1, grondcontact 2-3
Sterkteklasse:
Niet bekend
Toepassingen:

Onderregels, dekdelen, liggers, tuinhout

Volumieke massa:
Vers 1100-1200 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m3.
Kleur:
Geel groen bruin
Bijzonderheden:
Het kernhout is geelbruin met een groenige tint. Door blootstelling aan licht wordt de kleur donkerder. Het inademen van houtstof kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Draad:
Rechte tot onregelmatige draad tot lichte tot sterke kruisdraad
Nerf:
Grof
Werken:
Vermoedelijk gering
Drogen:
Aan de lucht matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlaktescheurtjes
Bewerkbaarheid:
Machinale bewerking van het hout gaat relatief makkelijk. Wel kan een licht botmakend effect optreden. Voorboren is aanbevolen. De afwerking en verlijming wordt als goed gerappor-teerd. Het hout droogt matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlakte-scheurtjes.
Botanische naam:
Vatairea paraensis
Groeigebied:
Tropisch Zuid- en Centraal-Amerika
Andere namen:
Faveira amargosa
Achtergrondinformatie:
Veelvuldig parenchym rond de vaten veroorzaakt een duidelijke streeptekening in het hout. De draad is recht tot onregelmatig, met lichte tot sterke kruisdraad. De nerf is grof.
Familie:
Leguminosae (Papilionaceae)
Referentie projecten: