Circulair-biobased-material-hardhout
FSC

Circulair bouwen? Kies dan voor hout!

Met de levering van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout draagt Van den Berg Hardhout een steentje bij aan een landelijk doel: een volledig circulaire economie. In deze economie ligt de focus op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Van den Berg Hardhout vertelt wat circulaire ondernemen inhoudt en wat de (belangrijke) rol van hout hierin is.

Wat is een circulaire economie?

De circulaire economie gaat net een stapje verder dan recycling. In een circulaire economie draait alles om het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. De 3 belangrijkste uitgangspunten zijn:

  1. Het gebruik van hernieuwbare materialen in plaats van fossiele materialen.
  2. Minimalisatie van afval door hoogwaardig hergebruik en recycling.
  3. Bij het productieproces rekening houden met hergebruik, reparatie en modulaire onderdelen.

Bij een circulaire economie wordt gekeken naar de hele levensduur van een product. Direct aan het begin van een productieproces wordt bepaald hoe grondstoffen in de kringloop behouden kunnen blijven zónder waardevermindering. Het circulaire systeem kent 2 soorten kringlopen van materialen. In de biologische kringloop keren natuurlijke materialen (zoals houtresten) terug in het natuurlijke ecosysteem. Bij de technische kringloop draait om het ontwerpen van product(onderdelen) zodat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt worden. De circulaire economie wordt daarom ook wel de kringloopeconomie genoemd. Het resultaat: minder tot geen afval én een lagere milieu impact door waterbesparing in de industrie en minder CO2-uitstoot. 

De weg naar een volledig circulaire economie

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de transitie naar een volledig circulaire economie. De overheid werkt bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven, milieuorganisaties, en andere organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. Eerlijk is eerlijk; het is een zeer ambitieus doel. Maar onhaalbaar is het niet. 

Af van afval met hernieuwbare grondstoffen

In de circulaire economie staat het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen centraal. Bij een nieuw project ligt de voorkeur bij hergebruik en herbruikbaarheid in de toekomst. Niet elke grondstof leent zich echter even goed voor hergebruik. Dat heeft te maken met de samenstelling van grondstoffen, manier van vervaardiging of modulariteit. Fossiele materialen en kunststoffen uit verschillende materialen zijn hier voorbeelden van. Tevens komt bij de productie van deze niet-hergroeibare materialen veel broeikasgassen vrij. 

Organische materialen zoals hout en vlas daarentegen scoren een heel stuk beter op circulariteit. Deze circulaire materialen vind je gewoon in de natuur en zijn tevens 100% recyclebaar. Het gebruik van zogeheten biobased materialen maakt men minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. Niet voor niets scoren onze houtsoorten Angelim Vermelho, Cumaru en Piquia een A-label bij NL Greenlabel!

Hierdoor zijn vele ogen weer op natuurlijke materialen gericht, bijvoorbeeld in de bouw- en vastgoedsector, in de buitenruimte en de GWW. 

Circulair bouwen? Kies voor hout!

Circulair bouwen is de toekomst; en deze toekomst is niet eens zo ver weg! Als de plannen van de overheid waargemaakt worden, zien we over 10 jaar al de helft minder primaire grondstoffen terug in producten en gebouwen. Biobased materialen zijn van nature circulair, als we ze gebruiken uit aantoonbaar verantwoord beheer. Onder FSC® beheer krijgt het bos na de houtoogst bijvoorbeeld de kans zich te herstellen en mag er minder geoogst worden dan de bijgroei is in deze herstelperiode. Hout wordt niet voor niets gezien als de nummer 1 in biobased materialen. In ons artikel over biobased bouwen lees je waarom

Toch betekent dit niet dat de houtsector niet inzet op de technische kringloop. Hout is een geschikt product voor een tweede en soms zelfs derde leven. Zo werkt Van den Berg Hardhout regionaal samen aan een circulair project waarbij oude hardhouten stalroosters weer kunnen worden toegepast. Het resultaat is bijvoorbeeld een kwalitatief hekwerk of grondkering. Hardhout dat bewezen tegen een stootje kan!

Laat het ons gerust weten als u meer wilt weten over dit product of onze houtsoorten.

Volg ons:

Amazone