Specialist in hardhout
voor de buitenruimte

FSC_hardhout_voor_een_mooiere_wereld.jpg

FSC® hout
Voor een mooiere wereld

Al onze hardhoutsoorten zijn voorzien van het FSC keurmerk.

Onze houtsoorten

fsc certificaat

Voor Van den Berg Hardhout BV is het gebruik van enkel FSC hardhout zeer belangrijk. Hiermee dragen wij bij aan verantwoord bosbeheer. FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, die verantwoord bosbeheer stimuleert.

De herkomst van FSC hout voldoet aan wereldwijde standaarden voor duurzaam bosbeheer, zoals die zijn opgesteld door FSC. De basis voor deze standaarden zijn de 10 FSC-principes. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Van den Berg Hardhout maakt enkel gebruik van FSC hardhout. Al onze hardhoutsoorten zijn voorzien van het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

FSC links:

FSC certificaat Van den Berg Hardhout BV
Officieel Partner FSC Nederland
Deelname certificaat Woodtrack (EU Timber Regulation)
Website FSC Nederland

Voor_een_mooie_wereld.jpg
Voor_een_mooie_wereld_fsc_hardhout.jpg
gebruik_van_fsc_hout_voor_een_mooiere_wereld_1.jpg
Een_mooie_wereld_met_gebruik_van_fsc_hout_1.jpg

Waarom gebruik maken van FSC hout ?

Goed voor de bevolking
FSC bosbeheer zorgt voor inkomsten voor de bevolking. Er werken lokale mensen in een FSC-bos. Zij worden voorzien van een vast loon, schoon drinkwater, goede veiligheidskleding en medische voorzieningen.

Goed voor de natuur
Als we FSC tropisch hardhout uit FSC-bossen in landen als Brazilië, Kameroen en Indonesië gebruiken, dan is dat gunstig voor de mensen en dieren die er leven. Het bos blijft nameijk gewoon bos. Er worden alleen bomen uitgehaald die het bos kan missen. In Kameroen leven er Gorilla's in FSC-bossen en kunnen dat blijven doen. Dat geldt ook voor de jaguar in het Amazonegebied en de neushoorn op Borneo.

Goed voor het klimaat
Het gebruik is niet alleen belangrijk voor de mensen en dieren die direct van dat bos afhankelijk zijn. Ook het wereldwijde klimaat profiteert van goed beheerde tropische bossen. FSC-bosbeheer beschermt bossen en levert bouwmateriaal met een veel betere CO2-prestatie dan andere materialen die worden toegepast in bouw en GWW.

De 10 principes voor hardhout met FSC keurmerk

 

  • Het beheer van de bossen dient te voldoen aan de nationale en internationale wetgeving. Daarnaast gelden er internationale afspraken en verdragen, plus principes en criteria van FSC zelf, waaraan de beheerders van de bossen dienen te voldoen.
  • Ten aanzien van het land en bos moeten gebruiks- en eigendomsrechten zijn vastgelegd en gedefinieerd. Bovendien moeten deze rechtsgeldig zijn.
  • De rechten van de lokale bevolking (formeel en traditioneel) moeten gerespecteerd en erkend worden.
  • Ook op de lange termijn wordt met goed bosbeheer het economische en sociale welzijn van de arbeiders ten minste in stand gehouden.
  • De produkten die afkomstig zijn uit het bos moeten efficiënt benut worden, op een manier dat de ecologische, sociale en economische functies van het bos op de lange termijn gewaarborgd blijven.
  • De ecologische en landschappelijke waarden, biodiversiteit en het ecosysteem van het bos moeten worden beschermd.
  • Opstellen en toepassing van een beheerplan, waarin langetermijn doelen staan geformuleerd. Dit plan dient continu worden geactualiseerd.
  • Regelmatige toetsing van de oogst, de handelsketen, de staat waarin het bos verkeerd en de managementactiviteiten. Tevens toetsing van de ecologische en sociale effecten van het bosbeheer.
  • Extra zorg voor bossen met een hoge natuur- en/of cultuurwaarde, zodat de kenmerkende eigenschappen behouden blijven of worden versterkt.
  • De bovenstaande negen principes gelden ook voor bosplantages. Bosplantages kunnen als aanvulling dienen op houtoogst uit natuurlijke bossen zodat de druk op deze bossen vermindert. Het herstel en behoud van de natuurlijke bossen dient tevens te worden bevorderd.